• Δάσος Πλάκας
    Το δάσος της Πλάκας βρίσκεται κοντά στην Αντιμάχεια. Είναι ένα δάσος γεμάτο από πεύκα.
  • Πλάτανος του Ιπποκράτη
    Ο πλάτανος αυτός βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του Κάστρου των Ιπποτών.

Scroll to top