Ταξιδιωτικές Συμβουλές

Διαβατήρια – ταυτότητα

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τους Άγγλους μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα με την επίδειξη της ταυτότητας τους. Οι Άγγλοι πρέπει να έχουν μαζί τους και το διαβατήριο τους πάντα θεωρημένο. Πολίτες άλλων κρατών μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα χωρίς βίζα από 60 έως 90 μέρες ανάλογα από το ποια χώρα έρχονται.

Κλίμα

Το κλίμα του νησιού είναι ήπιο μεσογειακό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα βόρεια του νησιού το κλίμα είναι πιο υγρό σχετικά με τη νότια πλευρά του νησιού που είναι ξηρό.

Νόμισμα

Το νόμισμα με το οποίο γίνονται οι συναλλαγές στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες είναι το Ευρώ. Υπάρχουν χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ευρώ και κέρματα των 1, 2, 5, 10 ,20, 50 λεπτών και 1 και 2 ευρώ.

Τράπεζες

Όσοι επισκέπτες ενδιαφέρονται για τραπεζικές συναλλαγές σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κω θα πρέπει να γνωρίζουν το ωράριο τους, το οποίο είναι το εξής Δευτέρα – Πέμπτη 8:00- 14:30 και Παρασκευή 8:00-14:00. Αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων όλων των τραπεζών υπάρχουν σε όλο το νησί.

Τοπική ώρα

Η Ελλάδα είναι 2 ώρες μπροστά από την ώρα Γκρίνουιτς (Οκτώβριο-Μάρτιο) και 3 ώρες μπροστά (Μάρτιο-Οκτώβριο).


Scroll to top